En hyldest til ModerJord og hele universet

Allerhøjeste, almægtige, gode Herre,

Din er al ære, lov og pris og al velsignelse,

Dig alene, Du Højeste, tilkommer de,

Og intet andet menneske er værdig at nævne Dig!

Lovet være Du, Herre, med alle Dine skabninger,

Især herr Broder Sol,

Som skaber, dag, og Du oplyser os ved Ham,

Og han er skøn og strålende med sin glans;

På dig, Du højeste, er han et billede!

Lovet være Du, for Søster Måne og Stjernerne,

På Himlen har Du skabt dem, klare og kostelige og skønne.

Lovet være Du, Herre, for Broder Vind

Og for Luften og Skyerne og godt Vejr og al slags Vejr,

Hvorved Du opholder alle Dine skabninger,

Lovet være Du, Herre, for Søster Vand,

Hvilket er såre nyttigt og ydmyg og kostelig og kysk.

Lovet være Du, Herre, for Broder ild,

Ved hvem Du oplyser natten,

Og han er skøn og liflig og kraftig og stærk.

Lovet være Du, Herre, for Moder Jord,

Som opholder os og bærer os

Og frembringer alskens frugter og farvede blomster og græs

Lover og priser Herren og takker Ham

Og tjener Ham i stor ydmyghed

Frans af Assisi
1226

Billede af døren kommer snart