Peninna er grundlægger af projektet Artdoors og derfor også projektleder. Desuden er hun passioneret kunstner, eventmager og altid igang med nye tiltag og tanker.

Peninnas opgave i projektet er pt at gøre det, ingen andre gør, så hendes opgaver varierer. I øjeblikket har Peninna det store overblik og får fordelt opgaver og holder møder hver uge med div. samarbejdsparter.

Hjemmesideopdateringer står Peninna ligeledes + div kommunikations-sites som opdateres hver gang der er nyheder ( hvilket sker ofte )

Projektet En skov af Åbne døre gør det muligt at give denne energi videre til andre og derigennem skabe grobund for mange nye skove forhåbentlig over hele jorden.

“Hvis vi alle starter i små cirkler udenom os selv, vil det positive sprede sig som ringe i vandet og med tiden kan menneskeheden forhåbetlig bevæge sig mod større balance og harmoni, både fysisk og mentalt. Det vi gør ved Jorden lige nu er ikke hensigtsmæssigt, og om vi vil det eller ej, er vi tvunget til at ændre adfærd hvis vi vil fortsætte med at bo her på Jorden. Jeg håber at jeg via min egen måde at leve på, min kunst og dette projekt får sat en lille smule fokus på netop det vigtige i at foretage disse justeringer i vores eget privatliv, og derved inspirerer andre til at gøre det samme” siger Peninna om sit store engagement i projektet.